Contact Us

Address:

School of Microelectronics, Shanghai Jiao Tong Univ.
No. 800, Dongchuan Road, Minhang, Shanghai, 200240, China

E-mail:

msda@ic.sjtu.edu.cn